گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

شعار بهداشتی سال: «ایمنی غذا» از مزرعه تا سفره

previous pauseresume next

امید به زندگی در سالمندان

. سالخوردگی جمعیت پدیده جهانی و رو به افزایش است. جهان هر سال با درصد جمعیت سالمند بیشتر و سالمندان پیرتر روبرو خواهد بود. تامين سلامت سالمندان یکی از مهمترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی درماني در قرن بیست و یکم به شمار می‌رود. رشد جهانی جمعیت سالمندان هم برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، درمانی و هم برای اعضای خانواده وجامعه ای که سالمندان در آن زندگی می‌کنند یک چالش مهم محسوب می گردد.
طبیعی است هر چه افراد مسن تر باشند به مراقبت ها و خدمات بیشتری احتیاج دارند. لذا برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان، ضروری است. سالمندی فرصتی است که اگر برنامه ریزی نداشته باشیم تبدیل به تهدید می شود. از آنجایی كه ارایه خدمات به سالمندان، جهت ارتقاء سطح سلامت آنان، چند وجهی بوده و باید همواره همه ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و روحانی آنان مورد توجه قرار گیرد، مسئولیت تامین سلامت سالمندان جامعه، ضمن محوریت وزارت بهداشت، نیاز به همكاری گسترده بین بخشی دارد.
• لذا در همین راستا مراقبت و خدماتی جهت سلامت سالمندان د رمراکز بهداشتی و خانه های بهداشت شهرستان انجام می شود .و توصیه می شود همکاران گرامی سالمندانی ( ۶۰ سال و بالاتر ) که امکان ارتباط با آنها را دارند را به مراکز و خانه های بهداشت معرفی کنند تا مراقبت ها و خدمات لازم برایشان انجام شود.
• مراقبت ها و خدماتی که جهت سالمندان در مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت انجام می شود شامل :
- مراقبت از نظر فشار خون
- غربالگری تغذیه در سالمندان
- غربالگری افسردگی سالمندان
- مراقبت از نظر خطر سقوط و عدم تعادل در سالمندان
- پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون بالا و اختلالات چربی های خون
- تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ ۷۰-۶۰ سال

- تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان ۷۰-۶۰ سال

- انجام واکسیناسیون های لازم

- دریافت رایگان قرص کلسیم و ویتامین د۳ برای سالمندان

- انجام تست تشخیص قند و چربی خون به صورت رایگان برای سالمندان