گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

شعار بهداشتی سال: «ایمنی غذا» از مزرعه تا سفره

previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آموزش ضمن خدمت کارکنان ، مرکز شهید شریفیان بادرود ، ۲۵/۴/۹۷