گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

شعار بهداشتی سال: «ایمنی غذا» از مزرعه تا سفره

previous pauseresume next

حضور آقای دکتر علیرضا چاوش زاده در جلسه خیرین سلامت استان