گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

شعار بهداشتی سال: «ایمنی غذا» از مزرعه تا سفره

previous pauseresume next

دیدار از سرای سالمندان در روز دوشنبه مورخ ۹/۷/۹۷ ، به مناسبت هفته گرامیداشت سالمندان