گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

شعار بهداشتی سال: «ایمنی غذا» از مزرعه تا سفره

previous pauseresume next

هفته گرامیداشت سالمندان ۱۳-۷ مهر ماه

تاریخ عنوان
شنبه
۹۷/۷/۷ مشارکت سالمندان در مناسبت های مذهبی
یکشنبه
۹۷/۷/۸ مناسب سازی فضاها برای سالمندان
دوشنبه
۹۷/۷/۹ تجلیل از پیشکسوتان عرصه اجتماع و زندگی
سه شنبه
۹۷/۷/۱۰ بهره مندی سالمندان از خدمات اجتماعی و بهداشتی – درمانی
چهار شنبه
۹۷/۷/۱۱ تداوم آموزش و یادگیری سالمندان
پنجشنبه
۹۷/۷/۱۲ استمرار روابط خانوادگی و اجتماعی سالمندان
جمعه
۹۷/۷/۱۳ امنیت اجتماعی برای سالمندان